LESSON7- CIRCLES


HOMONIMS

Circle - oznacza okrąg, ale bywa też używane w znaczeniu koło

 

circumference - to zarówno okrąg jaki i obwód

 

chord - cięciwa, ale występuje też w znaczeniu sieczna

 

tangent- to zarówno styczna jak i tangens

 

FALSE FRIENDS

compasses (cyrkiel) - compass(kompas)

 

perimeter (obwód) - diameter (średnica)

 

ray ( dosłownie promień) - półprosta

radius - promień

 

centre - środek okręgu lub koła, ale srodek odcinka - mid-point

USEFUL PHRASES

tangent at the point A - styczna w punkcie A

 

tangent from the point A - styczna prowadzona z punktu A

 

line is tangencial to a circle - prosta jest styczna do okręgu

 

a circle passes through the point A - okrąg przechodzi przez punkt A

 

two circles touch - okręgi są styczne

 

CHOOSE THE PROPER WORD

We use a PROTRACTOR/COMPASSES to draw a circle

 

If the distance between centres of two circles is the sum of their radii they touches INTERNALLY/EXTERNALLY.

 

A diameter is TWICE/HALF the radius of a circle.

 

A common INTERNAL/EXTERNAL tangent intersects the segment joining the centres of the circle.

 

 

LABEL TRUE OR FALSE

There is exactly one tangent to the circle from a given point.(T/F)

 

The square of distance between the centres of two orthogonal circles is equal to the sum of the squares of their radii. (T/F)

 

The locus of point P such that angle APB is right angle ( A and B are two fixed points) is a circle. (T/F)